News & Events Updates

บิซคาร์ร่วมใจช่วยผู้ประสบภัยพายุโพดุล

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมแพ็คถุงยังชีพ ของชาว Bizcar ที่มาร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อช่วยผู้ประสบภัยพายุโพดุล จำนวน 400 ชุด  
ณ บิซคาร์ เรนทัล เพชรเกษม 77 (สำนักงานใหญ่)  เพื่อที่จะนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องทางภาคอีสาน
โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นวันที่ 6 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา  และเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2562 
ทางทีมงานได้เดินทางไปมอบถุงยังชีพให้กับพี่น้องผู้ประสบภัยเรียบร้อยแล้ว 

 

 

 

 

Back