News & Events Updates

Bizcar Rental รับมอบตราสัญลักษณ์ SHA

Bizcar Rental รับมอบตราสัญลักษณ์ SHA เพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวควบคู่มาตรฐานด้านความปลอดภัยสุขอนามัย

หรือ Amazing Thailand Safety & Healthy Administration (SHA) ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวหรือผู้มาใช้บริการหลังจากสถานการณ์โควิด-19 อยู่ในระดับที่ปลอดภัยสำหรับการเดินทาง ด้วยการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้ดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทั้งด้านบริการและสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด
โดยพิธีมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Healthy Administration (SHA) ให้แก่ Bizcar Rental คุณพงศ์ศักดิ์ พัฒนไพรสณฑ์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ (COO) ผู้แทนรับมอบตราสัญลักษณ์ บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดขึ้นที่ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าพารากอน เมื่อวันอังคารที่ 4 ส.ค. 63 ที่ผ่านมา

 

Back