News & Events Updates

BIZCAR RENTAL กับกลยุทธ์สู่องค์กรที่ยั่งยืน

BIZCAR RENTAL กับกลยุทธ์สู่องค์กรที่ยั่งยืน

.

"ความซื่อสัตย์โปร่งใสต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามหลักการกำกับกิจการที่ดีเป็นรากฐานสำคัญที่จะสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ให้กับบริษัท"

.

องค์กรจะสำเร็จได้ตามป้าหมายที่กำหนด และมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อประเทศชาติได้นั้น การบริหารงานภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) ถือป็นปัจจัยสำคัญที่สุด ดังนั้น บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จำกัด ภายใต้แบรนด์ Bizcar Rental เป็นบริษัทในเครือกลุ่มไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป ที่ให้บริการรถเช่าทุกประเภทตามความต้องการของลูกค้า นำโดยคุณแก้วใจ เผอิญโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องยืดถือเป็นแนวทางปฎิบัตอย่างเคร่งครัด

.

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://bit.ly/2TISVGB

Back