Our Cars

SEDAN

 • TOYOTA

  Toyota Yaris 1.2 or similar


  SEDAN


  Auto


  Door 4


  Bag 2


  Seat 5

  1,000

  THB / Day

  1,200 cc

  20 km/L

 • TOYOTA

  Toyota Vios 1.5 or similar


  SEDAN


  Auto


  Door 4


  Bag 2


  Seat 5

  1,000

  THB / Day

  1,500 cc

  17 km/L

 • TOYOTA

  Toyota Altis 1.6 or similar


  SEDAN


  Auto


  Door 4


  Bag 2


  Seat 5

  1,000

  THB / Day

  1,600 cc

  16 km/L

 • TOYOTA

  Toyota Altis 1.8 or similar


  SEDAN


  Auto


  Door 4


  Bag 2


  Seat 5

  1,000

  THB / Day

  1,800 cc

  16 km/L

 • TOYOTA

  Toyota Camry 2.0 or similar


  SEDAN


  Auto


  Door 4


  Bag 2


  Seat 5

  1,000

  THB / Day

  2,000 cc

  13 km/L

 • TOYOTA

  Toyota Camry 2.5 or similar


  SEDAN


  Auto


  Door 4


  Bag 2


  Seat 5

  1,000

  THB / Day

  2,500 cc

  13 km/L

 • TOYOTA

  Toyota Camry 2.5 HV or similar


  SEDAN


  Auto


  Door 4


  Bag 2


  Seat 5

  1,000

  THB / Day

  2,500 cc

  18 km/L

LUXURY

 • BENZ

  Benz C350 or similar


  LUXURY


  Auto


  Door 4


  Bag 2


  Seat 5

  1,200

  THB / Day

  1,900 cc

  40 km/L

 • BENZ

  Benz E220 HV or similar


  LUXURY


  Auto


  Door 4


  Bag 2


  Seat 5

  1,200

  THB / Day

  2,000 cc

  13 km/L

MPV

 • TOYOTA

  Toyota Innova 2.8 or similar


  MPV


  Auto


  Door 5


  Bag 3


  Seat 7

  1,500

  THB / Day

  2,800 cc

  14 km/L

SUV

 • HONDA

  Honda CRV 2.0 or similar


  SUV


  Auto


  Door 5


  Bag 3


  Seat 7

  6,500

  THB / Day

  2,000 cc

  13 km/L

 • TOYOTA

  Toyota Fortuner 2.4 or similar


  SUV


  Auto


  Door 5


  Bag 3


  Seat 7

  6,500

  THB / Day

  2,400 cc

  13 km/L

 • TOYOTA

  Toyota Fortuner 2.8 or similar


  SUV


  Auto


  Door 5


  Bag 3


  Seat 7

  6,500

  THB / Day

  2,800 cc

  14 km/L

PICKUP

 • TOYOTA

  Toyota Revo Smart Cab 2.4 or similar


  PICKUP


  Auto


  Door 2


  Seat 2

  1,800

  THB / Day

  2,400 cc

  14 km/L

 • TOYOTA

  Toyota Revo Double Cab 2.4 or similar


  PICKUP


  Auto


  Door 4


  Seat 4

  1,800

  THB / Day

  2,400 cc

  14 km/L

VAN

 • TOYOTA

  Toyota Ventury 3.0 or similar


  VAN


  Auto


  Door 5


  Bag 4


  Seat 11

  1,900

  THB / Day

  3,000 cc

  11 km/L

 • TOYOTA

  Toyota Vellfire 2.4 or similar


  VAN


  Auto


  Door 5


  Bag 3


  Seat 11

  1,900

  THB / Day

  2,400 cc

  12 km/L

 • BENZ

  SPRINTER CDI EXTRA-LONG or similar


  VAN


  Auto


  Door 5


  Bag 3


  Seat 11

  1,900

  THB / Day

  3,000 cc

  km/L

SPECIAL VEHICLE

 • TOYOTA

  Toyota Alphard Hybrid 2.4 with Wheelchair


  VAN


  Auto


  Door 4


  Bag 3


  Seat 7

  1,500

  THB / Day

  2,400 cc

  12 km/L

อัตราสิ้นเปลือง

อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเฉลี่ยตามคู่มือมาตรฐานจากผู้ผลิตรถยนต์แต่ละยี่ห้อ  ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับลักษณะในการขับขี่และสภาพถนน เป็นต้น