Services

บริการพนักงานขับรถ

Biz Resource เป็นบริษัทชั้นนำของไทยในการให้บริการพนักงานขับรถผู้บริหารมืออาชีพ เราพร้อมให้บริการที่เป็นเลิศด้วยพนักงานขับรถมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญ และได้รับการรับรองจากสถาบันที่มีมาตรฐานสูงสุดสนใจใช้บริการพนักงานขับรถ 
อีเมล์ support@bizresource.co.th 
โทร +66 81 841 1950